مدیریت دانش

آشنایی با کافه دانش
اسفند, 1399 بدون نظر اخبار دانش بنیان, مدیریت دانش
کافه دانش چیست؟ كافه دانش طریقه‌ای است كه در آن یك گروه می توانند به بحث و تأمل و در عین حال توسعه و اشتراك هر فكری و یا ژرف بینی‌ای كه ممكن است پیدا شود، بدون هیچ جبهه‌گیری بپردازند. كافه دانش همه قضاوت‌هایی را كه به توسعه ژرف ...
ادامه مطلب