آشنایی با تیم ما

آشنایی با تیم ما

متین شُمیل زاده متین شُمیل زاده مدیریت مجموعه
متین شُمیل زاده مدیریت مجموعه کارشناسی مهندسی صنایع
دانشجو ارشد مدیریت مهندسی
جزئیات پروفایل
بزودی اضافه خواهند شد بزودی اضافه خواهند شد طراح گرافیک
بزودی اضافه خواهند شد طراح گرافیک جزئیات پروفایل
آقای مقدم آقای مقدم برنامه نویسی و سئو
آقای مقدم برنامه نویسی و سئو جزئیات پروفایل
بزودی بزودی پاسخگویی
بزودی پاسخگویی جزئیات پروفایل