استعداد

جانشین پروری
اسفند, 1399 بدون نظر اخبار دانش بنیان, مدیریت منابع انسانی, مشاوره کسب و کار
  اهداف جانشین پروری: با توجه به تغييرات سريع محيطي، سازمانها نيازمند به افرادي هستند كه بتوانند ساختارها را با توجه به نيازهاي موجود تغيير داده و همچنين خودكنترلي و خودمديريتي داشته باشند. همچنين اين رشد سريع سازمانها را بر آن داشته كه به مديريت استعدادها در سازمان به ...
ادامه مطلب
کسالت در افراد سازمان
اسفند, 1399 1 نظر اخبار دانش بنیان, مدیریت منابع انسانی, مشاوره کسب و کار
کسالت محیطی که فاقد محرک باشد، محیط یکنواخت گفنه می شود و واکنش فرد در چنینی محیطی کسالت نامیده می شود. کسالت یک وضعیت ذهنی مرکب است که در آن هم عوارضی نظیر احساس فرسودگی و سنگینی و کاهش هوشیاری و هم عواملی نظیر کاهش علاقه فرد نسبت به ...
ادامه مطلب