مدیریت دانش

آشنایی با کافه دانش
اسفند, 1399 2 نظرات اخبار دانش بنیان, مدیریت دانش
کافه دانش چیست؟ كافه دانش طریقه‌ای است كه در آن یك گروه می توانند به بحث و تأمل و در عین حال توسعه و اشتراك هر فكری و یا ژرف بینی‌ای كه ممكن است پیدا شود، بدون هیچ جبهه‌گیری بپردازند. كافه دانش همه قضاوت‌هایی را كه به توسعه ژرف ...
ادامه مطلب